Gaupe

Vi har 2 grupper med 3-åringer dette driftsåret. På Gaupegruppa er det Diana Lien som er pedagogisk leder og Marthe Lian som som er assistent/barne og ungdomsarbeider. Gaupegruppa deler avdeling med Ulvegruppa, som er 4 åringer. 

Barn i 3-årsalderen er nysgjerrige på det meste. De er i en rivende utvikling for å finne seg selv. De er utforskende, utprøvende og tester gjerne grenser både hos de voksne og andre barn, for å finne sin rolle i gruppa. De tester også sine egne grenser, for å lære og for å utvikle seg. For å hjelpe barna i denne prosessen er det viktig at vi voksne gir dem mulighet til å oppleve ulike ting og gir dem sanseinntrykk. Videre må vi hjelpe dem til å uttrykke seg på ulike måter, slik at de får brukt hele sitt potensiale.

3-åringene er fortsatt veldig kroppslige og trenger å få brukt hele kroppen og sansene sine for å bli kjent med nye ting og for å lære.

3-åringen setter ikke bestandig seg selv i sentrum lenger, men ser de andre rundt seg i større grad og viser empati og omtanke. I denne alderen kan barna være frustrerte, fordi de står på grensen mellom å være småbarn, som er totalt avhengig av den voksne, og å være storbarn, som skal være mer selvstendig og ikke så avhengig av den voksne.

Selvstendighet og fokus på mestringsfølelse er viktig i arbeidet med 3-åringen. Et godt grunnlag for trygghet og nærhet er lagt gjennom de to første årene i barnehagen, og vi er nå klare for litt større utfordringer. Barna øver seg også på å ta egne valg, og på å se konsekvensene av valgene de tar. Vi mener 3-åringene bør få valgmuligheter, men at de må hjelpes til å forstå konsekvensene av valgene de tar.

På 3-års gruppa bruker vi tid til selvstendighetstrening. Eksempler på dette er under påkledning, under måltider, og det å ha kontroll på sin egen tursekk. Vi gir barna god tid, så de kan trene på å kle på seg selv, smøre brødskiva og finne fram det de trenger i sekken. Dette gir igjen en mestringsfølelse, som motiverer barna til å «klare selv» også i andre sammenhenger. Også do-trening er noe vi setter av mye tid til. Vi legger opp til en hverdag der alle som ønsker det får mulighet til å gå uten bleie. Vi lager gode og morsomme rutiner, som gjør at barna lærer av hverandre.

Ferdighetstrening er også noe vi begynner å legge til rette for. Ski, skøyter, spikking med kniv og rigging av lavvo er eksempler på ting barna får prøve seg på. Vi jobber med å videreutvikle den språklige kompetansen, og vi bruker mye tid på trening av sosiale ferdigheter.

Noe av det viktigste treåringene trenger er trygge voksne. Voksne som gir dem trygge rammer og grenser, men som samtidig er flink til å gi barna frihet til å velge selv. På denne måten får barna rom til å boltre seg og mulighet til å bli mer selvstendig.

Ansatte

Marthe
Barne og Ungdomsarbeider
Diana
Pedagogisk leder
Andreas
Uteressurs/sjåfør
Ida
Pedagogisk medarbeider