Elg

Det er 24 barn på Elggruppa dette driftsåret, de er delt i 2 grupper: Sol og Månegruppa. Kirsti Bakken er pedagogiske leder og Anette Skogstad er assistent/barne og ungdomsarbeider på Solgruppa. Marit Boye er pedagogisk leder og Tine Bjørnbeth er assistent/fagbarneider på Månegruppa. Agneta Ingvaldsen er barnehagelærer på Månegruppa og Katrine Holst ekstra ressurs på Solgruppa.

Selvstendighet er et stikkord i forhold til 5-åringen. Det å kunne mest mulig selv er et pluss når de begynner på skolen. Gjennom hverdagen trener vi blant annet på det å finne fram klærne sine selv og å kle på seg, og ved måltider hvor de oppfordres til å forsyne seg selv. Gode toalettrutiner trener vi også på. På tur skal de ta vare på utstyret sitt selv og passe på at alt blir med tilbake i sekken.

5-åringen er motorisk aktiv og trenger mange utfordringer i hverdagen som stimulerer dette. På vinteren er det mye aking, skigåing og skøyter. Ellers er det sykling, klatring, løping og mye tumlelek. I tillegg får 5-åringene en overnattingstur på slutten av barnehageåret.

Finmotorikk trenes gjennom mye tegning (fokus på blyantgrep), klipping, maling, og snekring. De får også sin egen vev.

Elgskole er et populært innslag hos 5-åringene. Da har vi skoleforberedende aktiviteter med fokus på det å lære og rekke opp hånden, motta kollektive beskjeder, oppgaveløsning, samt ta vare på egen arbeidsperm. Vi er ikke så opptatt av at barna skal lære bokstaver eller tall, men ønsker heller å ha en lekbasert tilnærming til dette. I tillegg trener vi på begrepsforståelse gjennom praktiske oppgaver.

Vi fokuserer også mye på det å trene øret til å lytte – det å lytte til bok og det å lytte til andre er nyttig å kunne før skolestarten. Vi følger gjerne en bok over tid og øver på gjenfortelling. Språkstimulering gjennom god kommunikasjon i gruppe og enkeltvis er også viktig i hverdagen. Det å kunne tøyse med språket, rime og herme er noe 5-åringen liker å gjøre.

Vi jobber mye med prosjektarbeid, og barna får kjennskap og økt tilgang til ulikt formingsmateriell inne på avdelinga og i snekkerbua - leire, streng, tekstil, maling, tre, og gjenbruksmaterialer kan nevnes. Dette gir en allsidig og god erfaring å ha med seg.

5-åringen blir mer og mer bevisst seg selv og sin eksistens. Vi trener mye på at de skal kunne fortelle om seg selv, sin familie, hvor de bor og hva de liker. Dette er med på å styrke barnets identitet og tilhørighet.

I tillegg begynner de å argumentere mer avansert for seg selv som person, og humoren er langt på vei begynt å bli godt utviklet.

For 5-åringen er det særs viktig å ha venner. De reflekterer mer rundt empati og hvordan man er en venn. Gjennom Steg-for-Steg programmet blir det jevnlig jobbet med det som til enhver tid er aktuelt å ta opp.

Ansatte

Petter
Pedagogisk medarbeider
Mona
Pedagogisk leder
Berit
Barnehagelærer
Andreas
Uteressurs/sjåfør
Ida
Pedagogisk medarbeider