Harepus

Det er 7 barn på Harepusgruppa dette driftsåret. Vi har tilsammen 14 barn som er på 2 årsgruppene våre, fordelt på Harepusene og Ekorngruppa. Det er lagt opp til et tett samarbeid om både turer og det pedagogiske opplegget.

På Harepusgruppa er det 7 barn.Gunn Hege Sollie er pedagogisk leder, og Hilde Lien er assistent/barne og ungdomsarbeider.   

Utforskning, lek og trygge rutinesituasjoner er noe av det viktigste for 2-åringene. Fokuset vårt ligger på å gi barna erfaringer med gode samspillsituasjoner med andre barn, og her er leken helt sentral. Kreativitet og glede skal prege hverdagen vår.

Vi vektlegger øvelse på sosiale ferdigheter, og hvordan vi omgås og leker sammen. Vi fokuserer på empatiutvikling og styrking av sosial kompetanse gjennom Steg for Steg programmet, dette begynner vi med på to års gruppa. Like viktig den voksnes tilstedeværelse i samspillsituasjoner og leik. Dette for å hjelpe barna med å sette ord på deres følelser og tanker, slik at barna får en bedre forståelse for hverandre.

Gjennom fysisk utfoldelse og bevegelse tar vi vare på barnas kroppslige og motoriske utvikling. 2-åringene ved Solvangen begynner å dra mer på tur, og har en busstur annenhver uke. Sanserommet på Konglekroken inviterer til boltring innendørs, med sine store puter og madrass.

Barna skal oppleve et rikt språkmiljø. For å oppnå det skal barnehagehverdagen inneholde rim og regler, sang og bevegelse, høytlesning og fortellinger. Det er mange fine bøker tilgjengelig som passer for alderen. I tillegg, og kanskje som det viktigste, kommer benevning og språkstimulering i hverdagssituasjoner. Voksne setter ord på det som barna ser og er interessert i og bekrefter at vi forstår hva barna uttrykker. 2-åringene er i konstant utvikling, er nysgjerrig, og vil gjerne gjøre ting selv. Vi ønsker å støtte opp under mestringsfølelsen til barna. Vi skal også trene på mestring knyttet til hverdagsoppgaver som påkledning, å smøre på brødskiva og å rydde koppen og fatet sitt etter måltider. Mange 2-åringer vil gjerne gå på do og kanskje slutter de med bleie. Dette følges tett opp i samråd med foreldrene.

 

Ansatte

Anette
Assistent
Njål
Pedagogisk leder
Ida
Pedagogisk medarbeider