Skogmus

Vi har tilsammen 7 barn på vår 1-års gruppe dette driftsåret, som er Skogmusgruppa. De har oppstart utover høsten og førjulsvinteren, og er først full gruppe til jul. Anni Partanene Moxness er pedagogisk leder og Njål Brodalen er barnehagelærer.   

For 1-åringen er en trygg tilknytning og gode relasjoner helt nødvendig for å kunne lære, og å utvikle seg, for å ha det godt i barnehagen! De har grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. På ettårsgruppa har vi fokus på omsorgsfulle relasjoner. Vi jobber på gulvet. Som «ladestasjoner» når de trenger et fang å krype opp i. Vi er her for å tolke deres ønsker og behov, og for å legge til rette for meningsfylte hverdager.

Ettåringen lever livet sitt her og nå. For denne aldersgruppa dreier verden seg i første rekke om det de er midt oppe i, det nære. Men når de opplever sine omgivelser så opplever de den til gjengjeld med hele seg og alle sine sanser. For ettåringen er opptatt av det sansbare, de ser, lytter, føler og smaker.

Ansatte

Tine-Helene
Barne og Ungdomsarbeider
Ida
Pedagogisk medarbeider
Kirsti
Pedagogisk leder