Liten og ny i barnehagen

Område:
Tidspunkt: 21. januar 2020 6:00 - 23:00

Dette prosjektet, som har fokus på små barns oppstart og tilvenning til barnehagen, er en del av et større prosjekt om folkehelse som Trondheim Kommune gjennomfører i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge) Det er over 30 barnehager som deltar i prosjektet det kommende driftsåret. 


I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage.


Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen jevnlig etter tildelt plass.


Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.