Opptak av nye barn høsten 2018

Område:
Tidspunkt: 23. januar 2018 0:00 - 0:00

Fristen for å søke overgang til Solvangen Barnehage er 1.februar. Dette gjelder for barn som allerede har barnehageplass i Trondheim Kommune, men som ønsker plass i en annen barnehage. Fristen for hovedopptaket er 1.mars, dette gjelder for nye søkere. Ved Solvangen vil vi ha plass på overgangsopptaket for barn født i 2016 og 2015. Ring daglig leder for utfyllende info. Oppstart for nye barn ved Solvangen er mandag 13. august.