Lavollen

Område: Bymarka
Tidspunkt: 05. november 2018 10:00 - 14:00

Mange var ivrige med å hjelpe til med å sette opp lavvoen. Det skal tidlig krøkes...