Opptak av nye barn høsten 2019

Område:
Tidspunkt: 18. januar 2019 0:00 - 0:00

Fristen for overflyttingsopptak er 1. februar. Gjelder for barn med barnehageplass, men som ønsker å bytte barnehage. Vi har ledige plasser for barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017. Fristen for hovedopptaket er 1.mars. På hovedopptaket tar vi inn barn født i 2018 og barn som nylig har flyttet til Trondheim. For utfyllende informasjon se Trondheim Kommune sine nettsider eller ta kontakt med daglig leder Heather Ahlers, mail: administrasjon@solvangen.com.