Minibuss

Gjennom våre bussturer med allsidige turmål, skaper vi en spennende hverdag for barna med turmål som er knyttet opp mot årstider og tema/prosjektarbeid. Turene og bussen kjennetegner Solvangen Barnehage og er med å markedsføre vår barnehage i byen og i nærområdet. Bussturene skaper en perfekt veksling mellom barnehageliv og uteliv og gjør at barna blir trygge og får utfordringer på mange arena gjennom sin barnehagetid ved Solvangen. Kanoturer på Lian, skøyteturer i ishallen eller på islagte skogsvann, isfiske, fjæreturer, besøk i Domkirken eller Vitensenteret.

De ansatte gjennomgår årlig en bransjetilpasset sikkerhetskurs med utvidet HLR

Filer