Friluftsliv

Solvangen har arbeidet aktivt med friluftsliv fra første dag. Vår beliggenheten er midt i et tettbygd strøk, med blokker og småhus rundt oss på alle kanter. Tanken om egen minibuss for å kunne frakte barnegruppene ut til naturen ble født og året etter stod det en splitter ny minibuss her. Den er i flittig bruk og den daglige driften vår er nært knyttet opp mot bussen og de pedagogiske mulighetene den gir oss. Alle barna nyter godt av bussen, og fra de er 2 år gamle er bussturene innarbeidet i månedsplanen til alle gruppene. Vi har en egen virksomhetsplan som omhandler friluftsliv (les mer under fanen «pedagogiske planer) 

Bilder

Filer