Sosial kompetanse

Ved Solvangen driver vi et systematisk arbeid med sosial kompetanse for alle barna. Programmet/opplegget favnes om barna fra de er 1-6 år. Vi bruker et verktøy som heter «Steg for Steg».

Stoffet tilpasses hver enkelt aldersgruppe og består av både en praktisk del og gjennomføring av samlinger med plansjer/dukker og forslag til sanger og aktiviteter. Vi arbeider med sosial kompetanse i hverdagen både i formelle og uformelle situasjoner og ønsker at vårt arbeid gjenspeiles i samværsformer, kommunikasjon og konfliktløsning blant både barn og voksne.

Filer