Om oss

Solvangen barnehage SA (samvirkeforetak) er en foreldreeid barnehage i Trondheim. Solvangen barnehage ble prosjektert av Trygge Barnehager i 2003. I denne perioden var det ikke full barnehagedekning i Trondheim og en del private aktører var med å dekke behovet for barnehageplasser i Trondheim Kommune. Det ble opprette et andelslag som bestod av en interessegruppe av foreldre som ønsket plass til barna sine, og barnehagen ble overlevert til andelslaget bestående av foreldre sommeren 2003. Solvangen Barnehage SA er en foreldreid barnehage. Barnehage mottar støtte fra Trondheim Kommune og følger kommunens betalingssatser og moderasjonsbestemmelser.

Alle foreldre/foresatte kan søke å få plass for sitt barn i Solvangen barnehage. Foreldre som aksepterer tilbud om plass, plikter å kjøpe andel i barnehagen og blir gjennom det medeier så lenge man har barn i barnehagen.

Samvirkeforetakets formål er å eie og drive barnehage i Trondheim til beste for medlemmene. Dette gjøres best ved å yte best mulig barnehagetjenester overfor eierne. All avkastning blir stående i barnehagen. Det gis ingen kapitalavkastning på eierandeler.

Bilder

Filer