Organisering

Barnehagen har til en hver tid om lag 80 barn i alderen 1 – 6 år. Antall barn i ulike aldersgrupper kan variere noe det enkelte år. Barnehagen har et rikt og variert tilbud tilpasset aldersgruppene. Vi vektlegger barnas egenutvikling og læring. Dette sikres blant annet gjennom at den pedagogiske tettheten er over normkravene.

Vi har aldersinndelte grupper ved Solvangen, noe som sikrer trygghet og progresjon. De ansatte følger barna alle årene de går i barnehagen, fra de starter som 1 åringer til de går ut som stolte skolestartere. Vi vektlegger et tett og godt foreldresamarbeid og småe barnegrupper. Det er 2 faste voksne til hver barnegruppe, 1 pedagog og en barne og ungdomsarbeider/assistent. Vår tanke er at barna har faste kontaktpersoner som de alltid treffer ved levering. Dette skaper en god og forutsigbar hverdag for både store og små gjennom hele barnehageoppholdet.

Vi serverer alle måltider ved barnehagen og barna har kun med seg matpakke når det er turdager/turuker. Vi serverer hjemmelaget brød og havregrøt til frokost, brødmåltid til lunsj og varmmat 1-2 ganger i uken. Et godt og variert kosthold er også noe vi verdsetter og prioriterer ved Solvangen.

Vi har egen minibuss ved Solvangen, og det er ansatt en egen bussjåfør som også fungerer som uterssurs. Han er med på alle turer og innehar etter hvert en unik ekspertise på egnende turmål som er tilpasset både årstid, aldersgrupper og vekslende vær.

Minibussen inngår i vårt pedagogiske opplegg med barna. Gruppestørrelsen er ikke større enn 12 barn på 3-4-5 års gruppene, slik at hele barnegruppa + de voksne på den aktuelle gruppa kan dra avgårde til nye opplevelser.

Filer