Styret

Styret ved Solvangen SA består av foreldre (andelseiere) som velges på årsmøte for en 2 års periode. Vi har i alle år hatt styremedlemmer som har god kompetanse ift økonomi, organisasjon og forvaltning. Dette gjør at Solvangen barnehage har hatt en solid økonomi og en god plattform å bygge driften på.

Styret består av
Styreleder Lena Nordhøy Rolfsen: mor på Kattlabben
Styremedlem: Trude Singsaas: mor på Einerkvisten
Styremedlem: Tone Moen Neverdal: mor på Kattlabben
Styremedlem: Mette Line Gynnild Lundereng 
Styremedlem: Martin Aakerøy, far på Rognestua.

Styremedlem: Håvard Heierli-Nesse, far på Kattlabben og Einekvisten 

 

Det avholdes årsmøte innen 1.april. Aktuelle kandidater blir forespurt i god tid før årsmøte i henhold til hvilken kompetanse styret trenger for å komplettere gruppen. Styrets oppgaver består av sørge for generell god drift av barnehagen i tett samarbeid med daglig leder. Økonomi, budsjett, vedtekter og total oversikt over driftsrammene i barnehagen er styret hovedoppgaver.

Filer