SU

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er et samarbeidsorgan mellom foreldre ansatte og i vårt tilfelle eierstyret. I tillegg til den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldrene ved bringe og hente situasjonen, er Samarbeidsutvalget, forkortes SU, et viktig forum ved Solvangen barnehage. SU består av en forelder fra hver avdeling, et par representanter fra personalet i barnehagen, et medlem fra styret samt daglig leder. Det sentrale i SU, er at det er i hovedsak foreldrene som arrangerer det som dette forumet ønsker å gjennomføre. Eksempel på arrangement kan for eksempel være å invitere gjesteforelesere som tar opp tema som sunt kosthold, uteaktiviteter o.l, SU kan også loppemarked, adventsmarkering, sommerfest, foreldrefester etc. Disse aktivitetene foregår utenfor barnehagens åpningstid. Her er det foreldrene som har hovedansvaret, men selvfølgelig i dialog med barnehagen. Antall møter SU har i løpet av et barnehageår kan variere, som regel har de i hvert fall et møte på høsten og et på våren. SU er en viktig lenke mellom barnehagen og foreldregruppa.

Representanter for driftsåret 2016-2017. Valgt på foreldremøte i september 2016: Nye representanter velges på foreldremøte høsten-17

Konglekroken
Kristina Skage Olufsen 
Oddgeir Austad(vara)

Rognestua
Håvard Granøien
Ida Selnes(vara)

Kattlabben
Trine Dulin Nibe
Mats Harald Myrvold(vara)

Einerkvisten
Silje Bogen
Beate Kroppan Ekle(vara)

Fra de ansatte
Petter Larsen
Sara Utvaag-Gass

Daglig leder
Heather Ahlers

Andelsstyret (deltar ved behov)
Tone Moen Neverdal

Filer