Grupper

Vi har aldersinndelte grupper på Solvangen.
Her følger en nærmere presentasjon av gruppene og hva som kjennetegner barnet ved denne alderen og hva vi vektlegger i arbeidet med barnet i denne aldersgruppen.

1-åringen
Skogmusgruppa

2-åringen
Ekorngruppa

Harepusgruppa

3-åringen

Bevergruppa 

4-åringen
Ulvegruppa

Gaupegruppa

 

5-åringen

Elggruppa 

Bilder

Filer